Inloggen

NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek - De sleutel tot succes binnen coöperaties

Zet het onderzoek uit binnen uw coöperatie

Het Ledenbetrokkenheidsonderzoek

Organisaties willen succesvol zijn. Voor coöperaties betekent dat met bevlogen en betrokken leden iets moois neerzetten! Naarmate coöperaties succesvoller zijn en groeien, is de kans groter dat ledenbetrokkenheid afneemt. Ook de tijdgeest verandert. Het stimuleren van ledenbetrokkenheid vereist een nieuwe aanpak van coöperaties. De juiste aanpak start met het verzamelen van bruikbare gegevens. Het NCR ledenbetrokkenheidsonderzoek biedt een goede basis om vanuit te vertrekken.

Met dit onderzoek tonen we aan hoe en in welke mate er betrokkenheid is bij uw coöperatie. Voelen leden het enthousiasme en de verantwoordelijkheid om het beste uit zichzelf en het collectief te halen? En maakt de coöperatie dat ook mogelijk voor hen? Waar liggen verbeterpunten als het gaat om betrokkenheid? Het uiteindelijke doel is om input te krijgen om het constructieve gedrag van de leden en daarmee de prestaties van de coöperatie naar een hoger plan te tillen.

Het onderzoek is ontwikkeld op basis van eerder NCR-onderzoek dat is verrijkt met aanvullende studies en wetenschappelijke toetsen. De ledenbetrokkenheid wordt gemeten op 6 dimensies: Imperatieve betrokkenheid, normatieve betrokkenheid, calculatieve betrokkenheid, affectieve betrokkenheid, vertrouwen en reputatie.

Waar gaat ledenbetrokkenheid over?

Ledenbetrokkenheid is een breed begrip. Voor NCR heeft het vooral te maken met de bereidheid van leden om lid te blijven en de bereidheid om op de één of andere manier een bijdrage aan het functioneren van de coöperatie te leveren. Voelt het lid zich ‘betrokken’ in de rol die hij/zij heeft in de coöperatie en laat hij/zij dit zien in de dagelijkse praktijk? Leidt dit tot de resultaten die verwacht mogen worden en er toe doen?

Neemt iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid? Wordt er goed samengewerkt? Het onderzoek geeft direct inzicht in de punten die voor u of uw coöperatie verbeterd kunnen worden. Er worden suggesties gedaan om concreet met het verbeterpunt aan de slag te gaan. En de mogelijkheid wordt geboden om in een begeleidende workshop een coöperatiestrategie te ontwikkelen. Teneinde de betrokkenheid positief te beïnvloeden.

Affectieve betrokkenheid Calculatieve betrokkenheid Vertrouwen Reputatie Normatieve betrokkenheid Imperatieve betrokkenheid

Hoe werkt het?

Het NCR ledenbetrokkenheidsonderzoek begint met een intakegesprek. Hierin wordt het onderzoek toegelicht en eventuele vragen beantwoord. Vervolgens ontvangt u een wachtwoord waarmee u zich kunt registreren en het onderzoek kunt uitzetten onder uw leden. Dit is eenvoudig en volledig zelfstandig uit te voeren. We leiden u door alle stappen. Het duurt ongeveer 12 minuten om het onderzoek in te vullen.

Deelnemende leden ontvangen na afronding van de vragenlijst een individuele terugkoppeling.

De coöperatie ontvangt een analyse op coöperatieniveau:
- van de betrokkenheid van hun deelnemende leden;
- van het verschil in opvatting tussen de deelnemende leden en de groep deelnemende bestuurders, commissarissen en senior management.

Optioneel:
- Een aanvullende focusgroepdiscussie met een beperkt aantal leden om extra duiding te verkrijgen;
- Een strategiesessie om de ledenbetrokkenheid bij uw coöperatie positief te vergroten.

De anonimiteit van leden is te allen tijde gewaarborgd. Een lid krijgt alléén zijn/haar eigen resultaten per e-mail toegestuurd. De contactpersoon bij de coöperatie ontvangt geanonimiseerde totaalscores. De resultaten van de leden-enquête, de uitslagen van de groep bestuur, commissarissen, senior management en de gap-analyse worden door NCR aan u gerapporteerd.

Vraag NCR voor een account. Verstuur zelf uitnodigingen. Vragenlijsten worden ingevuld. Ontvang een rapportage op maat.

Wat levert het u en de organisatie op?

Een individueel lid krijgt na het invullen van de enquête een persoonlijke terugkoppeling in de vorm van een PDF-bestand. Per dimensie is te zien wat de score van het lid is ten opzichte van andere coöperatieleden en op welke wijze hij of zij belangrijke aspecten kan aanpassen in zijn/haar rol binnen de coöperatie.

De uitkomst van het ledenbetrokkenheidsonderzoek op coöperatie-niveau is een ‘foto’ van de coöperatie met een score voor ledenbetrokkenheid afgezet tegen een totaalgemiddelde én tegen de categorie waartoe uw coöperatie behoort:
A. Inkomensbepalend
B. Dienstverlenend
C. Burger- en Consumentencoöperaties
In een rapport wordt duidelijk op welke factoren verbetering mogelijk is om de mate van ledenbetrokkenheid te verhogen. Daarnaast wordt een tabellenoverzicht opgeleverd met de scores per dimensie. Beide rapporten worden aan u gepresenteerd en van toelichting voorzien door NCR.

Optioneel: focusgroep
Na de presentatie van de online-resultaten bestaat de mogelijkheid om een focusgroep van leden van uw coöperatie nader vragen te stellen. Veelal vloeien die vragen uit de online-resultaten voort. U kunt bijvoorbeeld behoefte hebben aan inzicht in dieper liggende oorzaken achter de antwoorden.
de focusgroep-discussie wordt door NCR uitgevoerd. U hebt daarbij zelf de keuze of u al of niet aanwezig wil zijn bij dit verdiepende kwalitatieve onderzoek.

Optioneel: workshop coöperatie-strategie
Als alle resultaten binnen zijn, biedt NCR u de mogelijkheid om aan de hand van het NCR 4A-strategiemodel gezamenlijk de hoofdlijnen voor uw specifieke coöperatiestrategie te ontwerpen. Deze workshop staat onder leiding van NCR en kan worden bijgewoond door een aantal beleidsbepalende functionarissen (bestuurders, senior management, commissarissen.

NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek - De sleutel tot succes binnen coöperaties
Zet het onderzoek uit binnen uw coöperatie
↑